Wat is StecWF

Wat is StecWF?

Stichting Entertainment & Cultuur West-Friesland, oftewel StecWF, is een non-profit Stichting, met een maatschappelijke insteek, gezeteld in Enkhuizen en bestaande en opgezet door vrijwilligers. Wij zijn opgericht op 13 maart 2015.

Doel

Doel is het versterken van de sociale cohesie, het bestrijden van eenzaamheid en het verzorgen van activiteiten en mogelijkheden t.b.v. kwetsbare inwoners met sociale of psychische problematiek of een licht verstandelijke beperking.

StecWF doet dit d.m.v. Het organiseren van verschillende activiteiten en projecten als decorbouw, spellen bouw, workshops, het ondersteunen van andere organisaties, figuratie en andere activiteiten. Met onze projecten en activiteiten dragen wij in positieve zin en preventief bij aan de samenleving.

Dit, tot nu toe met ondersteuning van externe bronnen als sponsoren, donateurs, fondsen en eigen inbreng.

Wat is ons doelgroep?

Ons doelgroep varieert van volwassenen tot ouderen.

Velen doen dit vanuit de bijstand, WAO, WIA of Wajong. Sommigen gewoon naast hun werk of studie.

In totaal doen er ruim 100 vrijwilligers mee met onze activiteiten en dit is groeiende. Sommigen op regelmatige basis en sommigen op afroep.

Veelal zijn het mensen met een depressie, ADHD, ADD, autisme, Asperger, straatvrees, borderline, bi polair, met weinig sociale contacten e.d. Ook zijn er mensen die werken, die ook ander vrijwilligerswerk doen en die het gewoon leuk vinden om dit erbij te doen.

Nadruk wordt gelegd op samenwerking, het geven van hulp aan elkaar en anderen, het bevorderen van de sociale contacten, maar ook op hun talenten, waardoor het zelfvertrouwen ziendebarend groeit. Dit is fantastisch om mee te maken.

Behalve de bovenstaande genoemde activiteiten, komen onze vrijwilligers regelmatig langs met hulpvragen of voor een praatje en zijn dan in gezelschap van gelijkgestemden, hetgeen een fantastische sfeer onder de vrijwilligers geeft. Ook hebben zich in de afgelopen jaren een aantal “Stec stelletjes” onder de vrijwilligers gevormd en zijn er al een aantal “Stec babies” geboren.

Onze visies en aanpak

Als we eerlijk naar onszelf kijken; iedereen heeft een eigen “tic” of issue. Niemand is perfect. Heb je een grote “tic” of issue, dan zijn er diverse wegen voor opvang en hulp e.d.;

Vele mensen, welke geen “zware gevallen” zijn, zitten in de WAO, WIA, hebben een andere uitkering of werken, maar willen bijvoorbeeld niet geassocieerd worden met bijvoorbeeld “de Baanbreker” of “Ijsselzand”, maar toch wat aan hun dag of avondbesteding doen.

Ook vallen diverse mensen veelal buiten de boot omdat hun “probleem” tevens niet groot genoeg is of omdat ze gewoonweg weinig sociale contacten hebben c.q. kunnen opdoen. Voor deze mensen zijn geen of weinig regelingen. Verder zijn er mensen die naast hun werk onze activiteiten gewoon leuk vinden en die iets om handen willen hebben. Daarom hebben wij deze stichting dan ook in het leven geroepen.

Niet iedereen wil verder ook alleen met ouderen werken of bij goede doelen waar veel leed in voorkomt. Onze vrijwilligers zijn (ook) toe aan iets wat een ander, maar ook positieve energie en waardering geeft.

Losse workshops lost ons inziens weinig op dan een aantal uurtjes een leuke besteding hebben en dan is men daar vanaf. Deze worden uiteraard wel gehouden, maar door een of meerdere eindprojecten te creëren, kunnen de mensen daarnaartoe werken.

De uiteindelijke resultaten van wat iedereen heeft gemaakt of heeft gedaan, wordt uiteindelijk als een puzzel in elkaar gezet, en maakt het dat men zich echt trots kan voelen en het gevoel krijgt aan iets waardevols te hebben bijgedragen en gewaardeerd te worden.

Respect voor elkaar, teambuilding, rekening met elkaar houden, samen voor iets staan, jezelf kunnen zijn, een “thuis” gevoel hebben, jezelf verbeteren en ontwikkelen, zelfverzekerder worden, (weer of meer) sociale contacten krijgen, niet (meer) alleen staan voor iets, aardig zijn, een ander helpen, een schouderklopje geven of krijgen, feedback geven, oplossingsgericht denken, gesprekken aangaan, betrokken zijn. Zijn enige richtlijnen die wij aanhouden.

Men kan stellen dat wij een preventieve visie en werkwijze hebben en dit dan ook met onze activiteiten en projecten uitdragen. Dit gesteld omdat er vrijwilligers zijn die bij ons (weer) aan het werk of studie gaan, uit hun sociale isolement komen, een opleiding beginnen of ander vrijwilligerswerk erbij nemen.

Voorbeeld aan activiteiten en enige achterliggende gedachten:

 1. Spellen, decoratie en decorbouw, workshops – Creativiteit naar buiten brengen, teamwork, jezelf in creativiteit verbeteren en verbazen, zelfverzekerder worden, trots zijn als iets lukt.

 2. Flashmobs, dansen – Jezelf durven zijn. Anders durven zijn, zelfverzekerder worden, trots zijn als iets lukt.

 3. Organisaties ondersteunen – Verantwoordelijkheid dragen, teamwork, leren anderen te ondersteunen en rekening met elkaar houden, zelfverzekerder worden.

 4. Eindprojecten – Ergens bij horen, leren omgaan met stressmomenten, trots op jezelf zijn, zelfverzekerder worden, teamwork, leren om hard te werken, leren anderen te ondersteunen, omgaan met verantwoordelijkheid, trots op jezelf kunnen zijn, trots zijn als iets lukt en gewoon plezier.

 5. Op markten/evenementen staan met spel en schminken en andere activiteiten, flyeren, sponsors zoeken, collecteren – Leren mensen (weer) aanspreken, onder de mensen (vreemden) komen, wennen en leren omgaan met teleurstellingen en afwijzingen, zelfverzekerd worden, trots zijn als iets lukt.

Gesteld dat bijvoorbeeld twee van de meest introverte personen afgelopen jaar on-afgesproken naast de Voorzitter, tijdens de Carnavalsoptocht, voorop liepen, waarvan er één vroeger zelfs straatvrees had en s’nachts de hond niet durfde uit te laten, kunnen wij stellen dat onze visie en concept werkt.

Begeleiding

Begeleiding wordt gegeven door mensen die professioneel bezig zijn (of zijn geweest) in hun beroep. Mensen met de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening, activiteiten-begeleiding, budgetbeheer, maar ook een scheepsbouwer, timmermannen, elektriciens en mensen die in de zorg en groenvoorziening werken e.d. zijn bij ons vrijwilliger.

Verwijzing

Indien de begeleiding niet volstrekt, wordt men verwezen naar de instanties en organisaties die dat wel kunnen. Veelal zit men overigens al in een traject, dus is wat wij doen een welkome toevoeging en geeft dat nét dat beetje meer om (weer) verder te komen in de samenleving.

Toekomstige projecten

Onze toekomstige projecten zijn tot dusver voor de aankomende 3 jaren:

 1. Een bijeenkomst ruimte creëren met een mogelijkheid van een werkplaats en een opslagplaats, zodat er meer mensen door ons gefaciliteerd kunnen worden en er meer regelmaat gegeven kan worden, hetgeen noodzakelijk is gebleken.

 2. Spellen, decorstukken, decoraties en andere dingen maken voor onze losse projecten en eindprojecten

 3. Workshops en bijeenkomsten organiseren

 4. Ondersteuning van derde partijen

 5. De voorgaande projecten en activiteiten van de afgelopen jaren continueren en uitbreiden indien mogelijk

 6. Meerdere projecten beginnen zodra dit financieel haalbaar is.

 7. Organiseren van andere activiteiten en evenementen

De inkomsten bestaan uit:

Donateurs

Sponsors

Schminken en spelletjes op markten/evenementen

Standhouders markt

Entree en stempelkaarten

Vergoeding voor ondersteunen andere organisaties

Eigen inbreng

Fondsen

Subsidies

Wij hebben de voorgaande jaren op eigen kracht gewerkt. Dit, om zo onafhankelijk mogelijk en zonder teveel op de samenleving te leunen, iets neer te zetten voor de samenleving. Nu zijn we op het punt gekomen dat we verder moeten gaan met onze ontwikkelingen en zijn wij genoodzaakt om (nog) meer stabiliteit te krijgen en subsidies en steun van fondsen aan te vragen.

Wat gebeurd er met de opbrengsten?

Tot nu toe zijn de opbrengsten nog kostendekkend geweest. Er is dus geen reserve. Uiteindelijke doel is om een deel van de opbrengsten van onze activiteiten en projecten (minus kosten) te reserveren voor huur van een locatie, inventaris, opslag, projecten die het volgende jaren zullen plaatsvinden, voor de verdere opbouw van de stichting en materialen e.d.

De stichting heeft geen winstoogmerk. Ten minste 90% van de opbrengsten wordt gebruikt voor de doeleinden van de stichting.

Eventuele winst komt ten goede aan de hoofdactiviteiten van de stichting en het algemeen belang.

Beschikking vermogen

Alle leden van het bestuur hebben gelijke inbreng en inspraak over het vermogen van de stichting.

De leden van het bestuur krijgen ten hoogste een redelijke cassatie vergoeding, welke niet buitensporig zal zijn, wanneer dit met de leden afgesproken is en pas als het mogelijk is.

Als er een bestuurslid stopt, zal er binnen 3 maanden een nieuw bestuurslid worden aangesteld.

Indien de stichting wordt opgeheven, zullen de overgebleven gelden na het betalen van alle noodzakelijke kosten, ten goede komen aan een doel of organisatie, met dezelfde doelstellingen of wat daar het dichtste bij komt.

Vooruitzicht over 3 jaren

Het vooruitzicht én tevens ons doel is dat we met enige steun, uiteindelijk zelfstandig onze activiteiten kunnen uitvoeren.

Welke projecten hebben wij o.a. aan deelgenomen?

Projecten waaraan wij o.a. aan hebben deelgenomen: Teddy4KWF muziek benefiet spektakel t.b.v. KWF Kankerbestrijding (In eigen beheer 2013 – 2014), Halletje van Pop i.s.m. Stg. De Drom (2015), Koningsdag spelen i.s.m. Funprojection en Speelaanbod (2016), Theater te Water i.s.m. Stg. De Drom (2016), Opening Speeltuin Tulpenplein i.s.m. Wel Wonen en de buurt (2016),  Spionnentocht (In eigen beheer 2017), Filmworkshop met filmmaker Eddy Terstall i.s.m. Jeugdbelangen, Tienerhonk & Wel Wonen (2017), Workshop decoratie bouw voor Jeugdbelangen (2017), Opening Stichting van de Straat (2017) Benefiet Congo i.s.m. Jongerenwerk (2017), Flashmobs (2017), Enkhuizer Uitmarkt (2017), Halloweenfair West-Friesland Festival (In eigen beheer 2015 – tot op heden), Carnavalsoptocht * aanmoedigingsprijs gewonnen (2018), Hemelvaart Volleybaltoernooien 2017-2018, Dijkmarkt Waterweken 2018, Oranjefonds Collecte (2015-2018), Streekhof Verenigingendag (2018), Suks of Suks Kinderkledingbank evenement (2016-2018), Carnavalsoptocht *3e prijs gewonnen (2019), Koningsdag Grootebroek *eigen Halloweenstraat (2019), Zuiderzeepop met Willem van Zadelhoff (2019), Zomerspelen Suks of Suks Kinderkledingbank Stedebroec (2019), Hemelvaart Volleybaltoernooi 2019, Zomerspelen Kinderkledingbank Suks of Suks (Stedebroec), Streekhof Verenigingendag (2019), Enkhuizer Uitmarkt (2019), Halloweenfair West-Friesland Festival & StecWF 5-jarige Jubileum (2019), Klaverweid Schminken Stg. Welzijn (2019), Kerstfestijn Stedebroec (2019)

Voorzitter: Widia S. de Jong-Baldewsing

Secretaris: Paula Appelman

Penningmeester: Laila Gaarthuis

Inschrijving K.v.K.: 13 maart 2015

K.v.K. Nummer: 62849913

BTW nummer: NL854982966B01

Gezeteld in Enkhuizen

Tel nr. 06-12949547

www.stecwf.nl

www.facebook.com/stecwf

Wat is StecWF – Doelstellingen

Jaarverslag 2018 StecWF

Meetbaarheid van het resultaat van onze inspanningen

De resultaten en het succes van dit concept zijn te herleiden bij de vrijwilligers die meedoen, andere organisaties, de aanmeldingen die nog steeds binnenkomen en zo meer. Hieronder dan ook enige reacties van een aantal van onze vrijwilligers en een organisatie;

Sieka

Hallo ik ben Sieka woonachtig in Enkhuizen sinds juni 1996 en in juni van het jaar 2014 had ik mij aangemeld om te helpen op het Teddy4Kwf 0.2. Daar leerde ik veel nieuwe mensen kennen. In het begin van 2015 kwam het idee voor de Halloween fair en dat was echt gaaf.

Ik kreeg een mooie rol erin die ik nog heb. Ook werk ik mee op andere evenementen zoals Zuiderzeepop in 2019 of de Buurtbingo2020 en werk ik mee als schminker op evenementen waarvoor StecWF gevraagd is om mee te helpen zoals Food festival in Bovenkarspel. Voor StecWF was ik een gehuwde vrouw die in de dagelijkse sleur zat en nu nog steeds gehuwd maar heeft het leven diepere betekenis gegeven.

Bijzondere vriendschappen zijn er ontstaan in de loop der jaren en vertrouwen in elkaar maar ook waardering en respect voor elkaar wat heel mooi is van het StecWF team.

In privé situaties wordt er intens meegeleefd met elkaar en er wordt rekening met ons als vrijwilligers gehouden. Eetwensen of aandoeningen die je hebt zodat je met plezier jouw taak volbrengt. Altijd een simpele maar welgemeende dankbetuiging maakt mijn dag.

De beste zet die ik nam was vrijwilligerswerk te doen bij StecWF en hoop het nog lang bij te blijven.

Ik doe backoffice werkzaamheden ik schmink ik help mee met decorstukken te maken en schilderen, ik maak buttons en ik flyer en promoot veel van de activiteiten die StecWF organiseert en waaraan wij mee helpen. StecWF heeft mij aan mijn zelfvertrouwen ontwikkeling geholpen en mij laten groeien in wat ik doe. Zo ook heb ik heel veel van ze geleerd en ben iets technischer geworden. Iets wat ik zonder de mensen van StecWF nooit had kunnen worden.

Met vriendelijke groet,

Sieka

Trotse StecWF vrijwilligster

========================================================

Joke

Er werd mij gevraagd of ik i.v.m. het 5 jarig bestaan van de StecWF een stukje zou willen schrijven. Dat wil ik natuurlijk met alle liefde doen. Ik zit zelf pas 2 jaar bij deze organisatie, al voelt het voor mij als 5 jaar. Ik ben bij deze organisatie gekomen nadat ik in een kleine depressie zat. Ik moest iets voor mezelf vinden waar ik weer ‘mezelf kon vinden’.

Ik heb mij toen aangemeld als vrijwilliger bij de Halloweenfair, ik dacht dit is iets precies voor mij. Na een gesprek met de voorzitster Widia, had ik er nog meer zin in. Ik had zin om lekker even gek te doen en voor 2 dagen even niet mezelf te zijn. Al gauw deed ik mee met het maken van wat decoratie en een beetje schilderen. Ik ben in een grote groep meestal een beetje afwachtend, even de kat uit de boom kijken en pas daarna kan ik volledig mezelf zijn. Ik heb bij deze groep mensen dit nooit gehad, ik was meteen mezelf en zo werd ik ook in de groep aanvaard.

Sinds ik bij deze groep mensen ben, heb ik weer mezelf gevonden. Ik mag mijn creativiteit volop benutten en mijn ideeën in de groep gooien. Ik ben dan ook in korte tijd van ‘gewoon’ vrijwilliger, naar een deel van de vaste crew gegaan. Dit heeft mij heel veel kracht en zelfvertrouwen gegeven. Ik heb sinds dat ik hier bij ben ook heel vrienden erbij gekregen, vrienden die ik door dik en dun zou steunen en ik weet andersom ook.

Elke keer als ik een dipje heb, dan halen hun mij er weer uit. Ik hou van mijn ‘stekkies’. Iedereen heeft wel een tik in deze groep, maar dat is juist wat het leuk en uitdagend maakt. Iedereen helpt elkaar en aanvaard elkaar zoals ze zijn. Dit vind ik het allermooiste aan deze groep mensen. Niemand

veroordeelt of beoordeelt een ander.

Ik vind het ook heel stoer van Widia wat zij allemaal doet en onderneemt. Ze organiseert de Halloweenfair, we doen ook elk jaar mee op koningsdag voor het oranje comité, we lopen mee met carnaval, ze heeft nu ook samen met

een ander vrijwilliger een groots muziekspektakel georganiseerd. Ik heb daar bewondering voor, ze doet het ‘maar even’. Ook zij heeft haar tics, maar dat is juist wat Widia, Widia maakt. Zonder al die rare streken zou ze er nooit staan waar ze nu staat.

Ikzelf ben haar en haar man heel dankbaar, dat ik bij deze groep mag horen. Want ik weet niet waar ik nu zou zijn zonder deze gekke, lieve mensen.

========================================================

Nelinho

Sinds 2017 ben ik lid van StecWF, ik ben er bij in getrokken door vele mensen. Nooit had ik er behoefte aan om aan “zo iets” mee te doen, maar na het een keer geprobeerd te hebben.. was het stiekem toch wel erg leuk!

Op het begin deed ik enkel mee aan de Halloween fair die jaarlijks in oktober te bezoeken is. Ik had snel de smaak te pakken terwijl ik bij de ingang van het spookhuis stond. Hierna wilde ik meer!

En ben ik mee op pad geweest naar verschillende markten en evenementen om onze spellen e.d. op te zetten. Je kan goed zien dat iedereen het enorm naar zijn zin heeft en hun uiterste best doen bij StecWF, niemand doet het voor zichzelf maar juist om anderen blij te maken met wat wij neerzetten.

Door StecWF ben ik zelf een beter mens geworden, en heb ik een hoop vrienden gemaakt.

Ik mag mezelf nu ook trots voelen dat ik bij dit te gekke team zit!

========================================================

Guido

Hallo ik ben Guido en ik ben  33 jaar  ik ben sinds 2016 bij StecWF / Halloween fair West Friesland  het eerste jaar was even zoeken  tot dat ik  gevraagd werd  om de het spel  de Griezelmuur  dat vond ik zo leuk dat ik het spel hebt geadopteerd  en ik heb echt een attracties  van  gemaakt  voor de rest doe ik andere dingen voor de stec, veel reclame gemaakt voor de Halloween fair West Friesland  soms doe ik vaak  met  Sieka  flyeren en posters ophangen  voor mij is dit even een soort ontlading  even een weekend gek doen  maar even heerlijk.

Met vriendelijke groet Guido

Kindgericht werken

Ik ben Marianne van stichting Kindgericht Werken. Sinds 2 September 2019 is mijn stichting van start gegaan.

Vanuit mijn stichting steun ik StecWF sinds 2 September. Vanuit mij zelf al zeker 3 a 4 jaar.

Mijn doelgroepen zijn kinderen, ouderen en kinderen die onder de armoedegrens leven. Ik organiseer activiteiten en evenementen voor kinderen in Stede Broec e.o. 

Daarnaast strijd ik tegen eenzaamheid in alle doelgroepen. 

Ik ben groot voorstander van samenwerken. Meer samen! Dat alle organisaties en stichtingen veel meer een aanvulling worden, zijn en blijven op elkaar! 1 vuist vormen voor iedereen!

Dat is mijn streven i.p.v. de andere stichtingen en organisaties alleen maar te zien als concurrentie.

Met deze doelstelling heb ik vanuit Kindgericht Werken contact opgezocht met Widia. De oprichtster van StecWF.

StecWF organiseert allerlei activiteiten voor iedereen. Waaronder de Halloweenfair voor en door heel West Friesland en de Buurtbingo voor Enkhuizen. Deze activiteiten zijn altijd druk bezocht.

Daarnaast staat StecWF op varia markten in heel West Friesland. Waaronder het kerstfestijn van Stede Broec afgelopen December.

StecWF staat altijd open voor eventuele samenwerkingen en advies geven. StecWF organiseert graag evenementen en activiteiten voor alle inwoners van West Friesland. 

Daarnaast doet StecWF al enkele jaren mee met de carnavalsoptocht van Enkhuizen. Elk jaar maakt StecWF daar weer iets bijzonders van. Dit jaar was het thema ‘van Gogh’. Supergaaf om te zien.

Het is altijd leuk en gezellig op de georganiseerde activiteiten en evenementen van StecWF en op de markten in Stede Broec en Enkhuizen.

Kindgericht Werken steunt StecWF vanwege de mooie doelstelling die ze uitdragen. En de leuke evenementen en activiteiten die er georganiseerd worden door StecWF.

 

 

 

%d bloggers liken dit: