StecWF – Non Profit – Vrijwilligersorganisatie

Wie zijn wij?

Wat is StecWF?

Stichting Entertainment & Cultuur West-Friesland, oftewel StecWF, is een non-profit Stichting, met een maatschappelijke insteek, gezeteld in Enkhuizen en bestaande en opgezet door vrijwilligers.

StecWF staat voor het organiseren van verschillende activiteiten en projecten als (benefiet) evenementen, kinderfeestjes, schminken, maar ook voor decorbouw, spellen bouw, workshops, het ondersteunen van andere organisaties, figuratie, flashmobs en andere zaken.

Dit, met ondersteuning van externe bronnen als sponsoren, fondsen, donateurs en eigen inbreng.

Wat zijn onze doelen?

 1. Ons doel is de cohesie en een bindend gevoel tussen de bewoners, de vrijwilligers, bedrijven en organisaties sterker maken.

 1. Ons doel is tevens om met onze projecten en activiteiten, in positieve zin en preventief* bij te dragen aan de samenleving.

 1. Ons doel is om projecten en activiteiten voor de samenleving te organiseren, die ook toegankelijk zijn voor mensen met een laag budget.

 1. Ons doel is om de talenten en zelfverzekerdheid van de vrijwilligers (weer) naar boven te halen, te steunen, te adviseren en te verwijzen.

 1. Ons doel is om onze visies na te streven en uiteindelijk geïnstitutionaliseerd te worden

Wat is ons doelgroep?

In totaal doen er ruim 100 vrijwilligers mee met onze activiteiten en dit is groeiende. Sommigen op regelmatige basis en sommigen op afroep.

Ons doelgroep varieert van volwassenen, jongeren en kinderen.

Velen doen dit vanuit de bijstand, WAO, WIA of Wajong. Sommigen gewoon naast hun werk of school.

Veelal zijn het mensen met een depressie, ADHD, ADD, autisme, Asperger, straatvrees, borderline, met weinig sociale contacten e.d. Ook zijn er mensen die het gewoon leuk vinden om dit erbij te doen.

Nadruk wordt gelegd op samenwerking, het bevorderen van de sociale contacten, maar ook op hun talenten, waardoor het zelfvertrouwen zichtbaar en merkbaar groeit.

Behalve de bovenstaande genoemde activiteiten, komen onze vrijwilligers regelmatig langs met hulpvragen of voor een praatje en zijn dan in gezelschap van gelijkgestemden, hetgeen een fantastische sfeer onder de vrijwilligers geeft. Ook hebben zich al twee “Stec stelletjes onder de vrijwilligers gevormd.

Wat zijn onze visies?

 1. Allereerst; Iedereen heeft een eigen “tic” of issue. Niemand is perfect. Heb je een grote “tic” of issue, dan zijn er diverse wegen voor opvang en hulp e.d. Maar vele mensen, welke geen “zware gevallen” zijn, zitten in de WAO, WIA of hebben een andere uitkering, willen bijvoorbeeld niet geassocieerd worden met bijvoorbeeld “de Baanbreker”, maar toch wat aan hun dag of avondbesteding doen. Ook vallen diverse mensen veelal buiten de boot omdat hun “probleem” tevens niet groot genoeg is. Zij zitten net in het midden. Voor hun zijn geen regelingen. Verder zijn er mensen die naast hun werk onze activiteiten gewoon leuk vinden en die iets om handen willen hebben. Daarom hebben wij deze stichting dan ook in het leven geroepen.

 1. Niet iedereen wil verder ook alleen met ouderen werken of bij goede doelen waar veel leed in voorkomt. Men is ook toe aan iets wat een ander, maar ook positieve energie geeft.

 1. Losse workshops lost ons inziens weinig op dan een aantal uurtjes een leuke besteding hebben en dan is men daar vanaf. Door een eindproject te hebben, kan men daarnaartoe werken. De uiteindelijke resultaten van wat iedereen heeft gemaakt of heeft gedaan, als een puzzel in elkaar gezet, maakt het dat men zich echt trots kan voelen en het gevoel te hebben aan iets waardevols te hebben bijgedragen en gewaardeerd te worden. 

 2. Respect voor elkaar, rekening met elkaar houden, samen voor iets staan, jezelf kunnen zijn, een “thuis” gevoel hebben, jezelf verbeteren en ontwikkelen, zelfverzekerder worden, (weer of meer) sociale contacten krijgen, aardig zijn, een ander helpen, een schouderklopje geven of krijgen, feedback geven, oplossingsgericht denken, gesprekken aangaan, betrokken zijn. Zijn enige richtlijnen die wij aanhouden.

 3. *. Men kan stellen dat wij een preventieve visie en werkwijze hebben en dit dan ook met onze activiteiten en projecten uitdragen. Dit gesteld omdat er vrijwilligers zijn die (weer) aan het werk of studie gaan, uit hun sociale isolement komen, een opleiding beginnen of ander vrijwilligerswerk erbij nemen.

Voorbeeld aan activiteiten van dit moment en enige achterliggende gedachten:

 1. Spellen en decorbouw – Creativiteit naar buiten brengen, teamwork, jezelf in creativiteit verbeteren en verbazen.

 2. Flashmobs, dansen – Jezelf durven zijn. Anders durven zijn, zelfverzekerdheid krijgen.

 3. Organisaties ondersteunen – Verantwoordelijkheid dragen, teamwork.

 4. Eindprojecten – Ergens bij horen, leren omgaan met stressmomenten, trots op jezelf zijn, zelfverzekerder worden, teamwork en gewoon fun.

 5. Markten en flyeren, sponsors zoeken, collecteren – Leren mensen (weer) aanspreken, onder de mensen (vreemden) komen, wennen en leren omgaan met teleurstellingen en afwijzingen, zelfverzekerd worden, trots zijn als iets lukt.

Gesteld dat bijvoorbeeld twee van de meest introverte personen dit jaar on-afgesproken naast de Voorzitter, tijdens de Carnavalsoptocht, voorop liepen, waarvan er één vroeger zelfs straatvrees had en s’nachts de hond niet durfde uit te laten, kunnen wij stellen dat onze visie en concept werkt.

Begeleiding

Begeleiding wordt gegeven door mensen die professioneel bezig zijn (of zijn geweest) in hun beroep. Mensen met de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening, activiteitenbegeleiding, budgetbeheer, maar ook een scheepsbouwer, timmermannen, elektriciens en mensen die in de zorg werken e.d. zijn bij ons vrijwilliger.

Verwijzing

Indien de begeleiding niet volstrekt, wordt men verwezen naar de instanties en organisaties die dat wel kunnen. Veelal zit men overigens al in een traject, dus is wat wij doen een welkome toevoeging en geeft dat net een beetje meer om (weer) verder te komen in de samenleving.

Toekomstige projecten

Onze toekomstige projecten zijn tot dusver voor de aankomende 3 jaren:

 1. Een werkplaats/opslagplaats en bijeenkomst ruimte voor de vrijwilligers, gelijkgestemden en onze spullen regelen, zodat er meer mensen door ons gefaciliteerd kunnen worden en er regelmaat gegeven kan worden

 2. Spellen, decorstukken, decoraties en andere dingen maken voor onze eindprojecten

 3. Opdrachten aannemen van derde partijen

 4. De voorgaande projecten en activiteiten van de afgelopen jaren continueren en uitbreiden indien mogelijk

 5. Meerdere projecten beginnen zodra dit financieel haalbaar is.

De inkomsten bestaan uit:

Donateurs

Sponsors

Oranjefonds collecte

Schminken en spelletjes op markten/evenementen

Standhouders markt

Entree en stempelkaarten

Soms vergoeding voor ondersteunen andere organisaties

Eigen inbreng

Wij hebben de voorgaande jaren op eigen kracht gewerkt. Dit om zo onafhankelijk mogelijk en zonder teveel op de samenleving te steunen, iets neer te zetten. Nu zijn we op het punt gekomen dat we verder moeten gaan met onze ontwikkelingen om (nog) meer stabiliteit te krijgen en subsidies en steun van fondsen aan te vragen.

Wat gebeurd er met de opbrengsten?

Tot nu toe zijn de opbrengsten helaas nog kostendekkend geweest. Er is dus geen reserve. Uiteindelijke doel is om een deel van de opbrengsten van onze activiteiten en projecten (minus kosten) te reserveren voor huur van een locatie, inventaris, opslag, projecten die het volgende jaren zullen plaatsvinden en voor de verdere opbouw van de stichting. Wij hebben het afgelopen jaar dan ook voor het eerst quitte gedraaid.

Ten minste 90% van de opbrengsten wordt gebruikt voor de doeleinden van de stichting.

Beschikking vermogen

Alle leden van het bestuur hebben gelijke inbreng en inspraak over het vermogen van de stichting.

De leden van het bestuur krijgen ten hoogste een redelijke cassatie vergoeding, welke niet buitensporig zal zijn, wanneer dit met de leden afgesproken is en pas als het mogelijk is.

Als er een bestuurslid stopt, zal er binnen 3 maanden een nieuw bestuurslid worden aangesteld.

Indien de stichting wordt opgeheven, zullen de overgebleven gelden na het betalen van alle noodzakelijke kosten, ten goede komen aan een doel of organisatie, met dezelfde doelstellingen of wat daar het dichtste bij komt.

Vooruitzicht over 3 jaren

Indien het ons lukt om onze activiteiten te continueren, een vaste locatie als honk, werkplaats en opslag te vinden en enige subsidies en fondsen aan te spreken, wij geïnstitutionaliseerd zijn en er vele vrijwilligers hebben gehad die door onze activiteiten (weer) aan het werk c.q. studie zijn gegaan, die minder eenzaam zijn, die zich weer “zinnig” voelen en die weer meedoen met de samenleving.

Het vooruitzicht én tevens ons doel is dat we met enige jaren steun, uiteindelijk weer zelfstandig onze activiteiten kunnen uitvoeren.

Welke projecten hebben wij o.a. aan deelgenomen?

Projecten waaraan wij o.a. aan hebben deelgenomen: Teddy4KWF muziek benefiet spektakel t.b.v. KWF Kankerbestrijding (In eigen beheer 2013 – 2014), Halletje van Pop i.s.m. Stg. De Drom (2015), Koningsdag spelen i.s.m. Funprojection en Speelaanbod (2016), Theater te Water i.s.m. Stg. De Drom (2016), Opening Speeltuin Tulpenplein i.s.m. Wel Wonen en de buurt (2016),  Spionnentocht (In eigen beheer 2017), Filmworkshop met filmmaker Eddy Terstall i.s.m. Jeugdbelangen, Tienerhonk & Wel Wonen (2017), Workshop decoratie bouw voor Jeugdbelangen (2017), Opening Stichting van de Straat (2017) Benefiet Congo i.s.m. Jongerenwerk (2017), Flashmobs (2017), Enkhuizer Uitmarkt (2017), Halloweenfair West-Friesland Festival (In eigen beheer 2015 – tot op heden), Carnavalsoptocht * aanmoedigingsprijs gewonnen (2018), Hemelvaart Volleybaltoernooien 2017-2018, Dijkmarkt Waterweken 2018, Oranjefonds Collecte (2015-2018), Streekhof Verenigingendag (2018), Suks of Suks Kinderkledingbank evenement (2016-2018), Carnavalsoptocht *3e prijs gewonnen (2019), Koningsdag Grootebroek *eigen Halloweenstraat (2019), Zuiderzeepop met Willem van Zadelhoff (2019), Zomerspelen Suks of Suks Kinderkledingbank Stedebroec (2019), Hemelvaart Volleybaltoernooi 2019, Zomerspelen Kinderkledingbank Suks of Suks (Stedebroec), Streekhof Verenigingendag (2019), Enkhuizer Uitmarkt (2019), Halloweenfair West-Friesland Festival & StecWF 5-jarige Jubileum (2019)

Voorzitter: Widia S. de Jong-Baldewsing

Inschrijving K.v.K.: 13 maart 2015

K.v.K. Nummer: 62849913

BTW nummer: NL854982966B01

Gesitueerd in Enkhuizen Tel nr. 06-12949547

www.stecwf.nl

www.facebook.com/stecwf

 

StecWF beleid 2018

Jaarverslag 2018 StecWF

Jaarstukken 2018 – Resultaat StecWF